ИНТЕГРИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА

Виртуални

Разплащания

Без такси транзакция! С фиксирана месечна такса и директна връзка с Вашата банкова сметка.

Kакво правим

VPOS
АВТОМАТИЗАЦИИ

Директни VPOS разплащания към резервационни системи

Индивидуално решение за автоматизиран процес на комуникация между Вашата интернет страница, резервационни модули за всякакви системи с платежно Api и виртуалният VPOS терминал предоставен от обслужващата Ви банка.

VPOS
ИНТЕГРАЦИИ

Индивидуално създадени решения според Вашите нужди.

Интеграция на VPOS терминал предоставен от Вашата обслужваща банка и съществуващият Ви Online-магазин или интернет страница, през която бихте желали да приемате директни плащания за стоки или услуги, предлагани от Вас.

VPOS
ПОДДРЪЖКА

Абонаментно обслужване на всички персонализирани атоматизации и интегрирани системи.

Предоставяне на техническа поддръжка и гаранционно обслужване за безпроблемно функциониране на софтуера, за целия срок на договора. Добавяне на допълнителни функционалности при промяна на изиксванията от страна на обслужващите банки.

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ

ИндивидуалниРешенияЗа Вашия бизнес

Независимо от платформата, на която е изградена вашата интернет страница и дали е базирана на готова платформа или е програмирана с индивидуален код, ние ще намерим решение да установим надеждна връзка с виртуалния POS терминал, предоставен Ви от Вашата обслужваща банка. Ще елиминираме нуждата от платежна система-посредник, ще ви спестим разходи и ще повишим сигурността и надежността на вашите разплащания.

В допълнение можем да изградим за вас система за отчетност и информация за плащанията изцяло съобразена с вашите индивидулани нужди!

Интеграции

ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ И ПЛАТФОРМИ

Клиенти

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ УСПЕШНИ КЛИЕНТИ